Serwis internetowy traktujacy o zgadnieniach z zakresu historii idei, filozofii kultury, myśli społecznej i politycznej. Jest to strona skierowana do osób, które rzeczywistość starają się postrzegać głębiej niż jedynie poprzez pryzmat wąskiego interesu.

Warstwa graficzna łączy w sobie z jednej strony nowoczesność oprawy, z elementami graficznymi pochodzącymi z dawniejszych publikacji, które wykorzystywane są ponownie do zilustrowania niektórych tekstów a przede wszystkim, jako elementy samego szablonu graficznego – jak zaadaptowana ilustracja widoczna w nagłówku strony, czy ikona służąca do obsługi mechanizmu powrotu do góry strony (same mechanizm bazuje na dodatku do jQuery o nazwie scrollToTop).

Kolorystyka strony oparta na zestawieniu bieli, szarości jasnych odcienia zielonego i niebieskiego i koloru żółtego daje efekt strony jasnej o ciepłych barwach. Poszczególne kolory akcentują elementy składowe takie jak menu, nagłówek, stopka, tytuł artykułu, czy zakończenie wprowadzenie. Dzięki wykorzystaniu jQuery i stylów CSS teksty należące do dwóch głównych działów strony posiadają swoje kolorystyczne oznaczenie w postaci obramowania z lewej strony tytułu w kolorze żółtym lub niebieskim. Dodatkowo za pomoca jQueryUI wykonane zostało okno dialogowe/okno modalne, które przewidziane jest do wyświetlania odsyłaczy do serwisów społecznościowych - dostęp poprzez kliknięcie niebieskiego kwadratu w górnym prawym rogu strony.

Struktura strony jest wzglednie nieskomplikowana i składa się z kolejnych bloków zamieszczanych jeden pod drugim zgrupowanych w blok zasadniczy przesądzający o formacie strony. Taka konstrukcja przyjęta została z uwagi na zamiar przystosowana witryny do wyświetlania na różnych ekranach. Zwężając okno przeglądarki można łatwo dostrzec jak strona „pracuje” przy mniejszych szerokościach okna przeglądarki. Obszar z prawej, mniej istotny, który na dużym ekranie pełni rolę dopełniająca jest redukowany objętościowo na rzecz treści ulokowanych bardziej z lewej. Dzięki czemu serwis prezentuje się dobrze na różnych urządzeniach. Responsywoność, dostosowanie do różnych ekranów, osiągane jest za pomocą dyrektyw media CSS media queries opisujących punkty przełamania i odsyłających do właściwych arkuszy stylów. Strona nie korzysta z gotowych rozwiązań takich jak frameworki oparte o tzw. siatkę.

Każda z zamieszczonych publikacji zawiera niewielką ilustrację wprowadzającą, która nawiązuje w pewien sposób do treści artykułu, co zarazem jest generalnym założeniem estetycznym wpływającym na odbiór strony. Ilustracje wprowadzające celowo lokowane są po prawej stronie, ponieważ ich zamieszczenie z lewej sprawiałoby wrażenie „przeciążenia” strony i zarazem mogłoby skutkować odczuciem pewnej pustki w centrum i po prawej. Jednocześnie nie znajdują się one na skraju samej strony, ale jakby w jej centrum, dzięki czemu całość jest w pewien sposób zbalansowana. Na skraju prawej strony znajduje się blok dopełniający, który posiada teksturę w postaci kreskowania, za sprawą, której odbiorca nie odczuwa braku treści w tej sekcji strony. Obszar ten dodatkowo spełnia on istotną funkcję ergonomiczną – zwęża kolumnę tekstu, co ułatwia jego czytanie i odgrywa istotn a rolę z uwagi na opisywaną wyżej responsywność.

Ze względu na dominację materiału tekstowego, na opisywanej stronie fonty pełnią istotną rolę estetyczną. Wykorzystywane są na niej zasoby Google Fonts – w postaci takich elektronicznych zestawów czcionek jak: Signika i Cuprum.

Tło strony w postaci zakreskowań pod ostrym kątem na białym tle sprawia, że biel nie przytłacza pomimo jej „powszechnej” obecności. Jednocześnie kreskowania w dopełnieniu treści zasadniczej i te w tle głównym strony odcinają się od siebie za sprawą odmiennego konta zakreskowań. Format strony od tła dodatkowo oddzielany jest poprzez delikatne cieniowanie. Strona korzysta z CMS Joomla! .


Odsyłacz do strony


U góry widoczny jest zrzut z ekranu przedstawiający fragment opisywanej strony.