Strona internetowa o życiu i twórczości Henryka Elzenberga, polskiego aksjologa, filozofa kultury, krytyka literackiego. Elzenberg wywarł znaczący wpływ na poetę Zbigniew Herberta, który po wielu latach w wierszu Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin pisał „Kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał - mój Mistrzu Henryku / Do którego po raz pierwszy zwracam się po imieniu  / Z pietyzmem czcią jaka należy się - Wysokim Cieniom (…)”. Na stronie czytelnik odnajdzie nie tylko materiały dotyczące tej szczególnej relacji mistrz-uczeń, ale całe spectrum twórczości filozofa. Warstwa graficzna strony nawiązuje do zainteresowania myślą starożytną, szczególnie stoicyzmem, który wywarł istotny wpływ na Elzenberga.

Projekt graficzny opiera się, zatem na wyborze pewnego wątku obecnego w twórczości tego autora, co pozwala z jednej strony nadać warstwie graficznej względną jedność stylistyczną (brak mieszania wielu nurtów twórczości), z drugiej strony stwarza możliwość zaczepiania w pewnym kontekście kulturowym, co pozwala uniknąć uciekania się do prostych geometrycznych rozwiązań lub też do daleko idącej abstrakcji. Decyzja o osadzeniu w strony w klimacie późnego stoicyzmu doby Marka Aureliusza (H. Elzenberga napisał książkę, o tym rzymskim filozofie i zarazem cesarzu) stwarzać może wrażenie odczytywania twórczości Elzenberga poprzez jednej klucz, w tym wypadku stoicki, i odsyłać twórczość Elzenberga do dalekiej przeszłości, ale pomimo możliwości takiego pierwszego odbioru, ufam, że bardziej wyrobiony internauta jest w stanie wznieść się ponad stereotypowe ujęcie rzeczy i przyjąć, że ma do czynienia z pewną konwencją, która nie przesądza o interpretacji myśli tego autora.W tle strony znajduje się fragment z kolumny Marka Aureliusza, który w nadaje stronie unikalny charakter. Aby podkreślić jego „drugorzędność” względem zasadniczej treści jest został on pokolorowany na niebiesko w taki sposób, aby nie zatrzeć widocznych na nim szczegółów. Tego rodzaju rozwiązanie w dużej mierze przesądza zarazem o kolorystyce innych elementów strony.
U dołu strony dodatkowo zamieszczona jest dekoracja o „stoickim” charakterze tj. zarys pomnika Marka Aureliusza, który wkomponowuje się kolorystycznie w stopkę strony.
Fotografia Elzenbera zamieszczona nad boczny menu z lewej strony, na jasnym tle, uwypukla tematykę strony względem dużego „niebieskiego” obszaru.

Nawigacja na stronie dzieli się na menu boczne, które zawiera odesłania do głównych działów strony oraz na menu górne o charakterze pomocniczym. Na stronie głównej wyeksponowane są (odcień koloru żółtego) krótkie wypowiedzi filozofa służące pewnemu wprowadzeniu w unikalny, często aforystyczny klimat myśli Elzenberga. Są one każdorazowo wybierane z uprzednio wyselekcjonowanego zasobu. Ponadto strona startowa zawiera także wykaz aktualizacji treści, jest on zawarty w osobnym bloku znajdującym się pod obszernym blokiem centralnym opartym o „stoickie” tło.

Wejście ze strony głównej do jednego z działów strony skutkuje przebudową rozmieszczeniem elementów strony – znika blok z aktualnościami wraz z krótkimi wypowiedziami, a na ich miejsce pojawia się biały blok, służący do prezentacji zasadniczej treści strony.  Wspomniany blok nie zakrywa całego niebieskiego tła, lecz jedynie jakby się na nie nasuwa – efekt ten pozwala wyeksponować postaci u góry tła, które najwyraźniej prowadzą rozmowę. Modyfikacja układu poszczególnych elementów dokonuje się za pomocą instrukcji warunkowych i z wykorzystaniem poleceń sprawdzających widoczność modułów w CMS Joomla!, na którym to silniku „oparta” jest strona. W ten sposób szablon graficzny nabiera elastyczności i jednocześnie strona zyskuje jakby dwa warianty wyglądu.  

Z racji tego, że strona służy w dużej mierze zbieraniu informacji o publikacjach ukazujących się w zasobach bibliotek cyfrowych treść zasadniczego bloku ujęta jest w tabele, które porządkują odsyłacze. Oczywiście nie ogranicza to możliwości zamieszczania treści w postaci list czy luźnego tekstu, co zresztą widoczne jest na kilku podstronach.


Odsyłacz do strony


[U góry widoczny jest zrzut z ekranu przedstawiający fragment opisywanej strony].