Strona Biura Architektonicznego Gadomscy. Projekt graficzny strony został przygotowany przez pracowników Biura. W swym charakterze jest to strona minimalistyczna będąca prezentacją dorobku Biura i co naturalne, w przypadku tego rodzaju działalności, wyeksponowane są na niej elementy wizualne przy jednoczesnej redukcji opisu tekstowego. Strona opiera się na CMS Joomla!. Szablon strony nie jest jednolity dla wszystkich podstron.

Na stronie głównej zawarte jest Logo, menu(w postaci zwiniętej) oraz prezentacja fotograficzna (tzw. slideshow) wraz z mechanizmem sterowania w postaci niewielkich kwadratów, które pełnią rolę przełączników. Slideshow oparty jest o rozbudowany plugin do jQuery o nazwie Cycle2 posiadający rozbudowane API. W momencie przejścia do działu „Projekty” menu ulega rozwinięciu w poziomie, slideshow wymieniany jest na obraz statyczny (różny dla poszczególnych pozycji tego działu), a w prawym górnym rogu pojawia się opis tekstowy. Wejście w poddział „Kontakt” skutkuje zanikiem statycznej fotografii i pojawieniem się informacji kontaktowych pod blokiem menu. Wejście do działu „Projekty” skutkuje pojawieniem się podstrony z listą projektów, którymi zajmowało się Biuro wraz z miniaturami zdjęć. Wykaz ten pełni jednocześnie funkcję wewnętrznej nawigacji po tym dziale - wybranie poszczególnego obiektu skutkuje przeniesieniem do prezentacji obiektu. Wygląd strony w momencie przeglądanie poszczególnych obiektów jest zmieniony poprzez zanik menu – co umożliwia ulokowanie prezentacji bliżej logo. Nowym elementem w tym widoku jest blok po prawej stronie zawierający tytuł obiektu i służący do nawigacji po prezentacji – kolejne numery odpowiadają – fotografiom obiektu. Ostatnią pozycją w ramach tej wewnętrznej nawigacji jest opis obiektu, który wyświetlany jest w pod blokiem sterującym prezentacją z jednoczesnym wyrównaniem do linii początkowej tytułu. Powiązanie prezentacji obiektu zapewnione jest poprzez nawigację w postaci przycisku powrotu do poprzedniej podstrony oraz za pomocą przycisku „Start” odsyłającego do strony głównej. Wdrożenie zróżnicowanej nieszablonowej struktury strony możliwe była za sprawą zastosowania modułowej konstrukcji CMS Joomla!.


Odsyłacz do strony


[U góry widoczny jest zrzut z ekranu przedstawiający fragment opisywanej strony].