Wybór odpowiedniego podmiotu świadczącego usługi hostingowe, czyli operatora udostępniającego nam zasoby serwera pod strony internetowe, może przesądzić o postrzeganiu przez odbiorców nowoutworzonego serwisu WWW.

Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której nasza strona internetowa jest niedostępna dla odbiorców ze względu na notoryczne problemy techniczne, leżące po stronie firmy hostingowej.

Jeżeli, np. prowadzimy działalność gospodarczą, która w dużym stopniu uzależniona jest od Internetu, to brak dostępu do strony oznacza utratę wiarygodności, straty wizerunkowe i skutkuje brakiem klientów, a tym samym zamówień.

Zatem warto zwracać uwagę na jakość usługi hostingowej, bowiem to od niej w dużym stopniu zależy zakres możliwych funkcji jakie mogą być realizowane na stronie, szybkość uruchomienia się witryny, możliwość jednoczesnego jej udostępniania wielu użytkownikom, a przede wszystkim stała jej dostępność. Jeżeli nasz wybór będzie wyjątkowo nietrafiony, jego konsekwencje mogą okazać się dotkliwe.

Idealna usługa tego typu powinna cechować się stabilnością, wydajnością i parametrami technicznymi dostosowanymi do potrzeb konkretnej strony. Należy zwracać uwagę na specyfikację techniczną oferowanych kont hostingowych, np. ilość baz danych i ich rodzaj, wersję oprogramowania zainstalowanego na serwerze oraz wygodny i bogaty panel administracyjny, umożliwiający łatwe zarządzanie zasobami serwera. Konto hostingowe cechujące się słabymi parametrami technicznymi może stanowić barierę uniemożliwiającą instalację bardziej złożonego oprogramowania, na którym opierają się nowoczesne serwisy WWW lub może w istotny sposób rzutować na ich wydajność.

Rozważając zakup konta pod stronę WWW, należy brać pod uwagę wszelkie zapisy dotyczące pomocy technicznej ze strony firmy hostingowej. Operator tego typu usług powinien sprawnie i szybko usuwać wszelkie awarie, zabezpieczyć dane użytkowników w taki sposób, by nie dostały się one w niepowołane ręce, szybko (tzn. maks. w kilka godzin) udzielać odpowiedzi na zadawane przez klientów pytania dotyczące usługi, świadczyć podstawowe wsparcie techniczne przy konfiguracji konta i, co szczególnie ważne, regularnie archiwizować pliki stron i bazy danych, czyli tworzyć kopie bezpieczeństwa.

Jak zatem widać, firma hostingowa musi cechować się dużym poziomem zaufania. Jest ona bowiem instytucją poniekąd zbliżoną do banku i bez wysokiego stopnia wiarygodności nie może efektywnie funkcjonować na rynku.

Jak zatem dokonać wyboru firmy, która świadczy swoje usługi rzetelnie i przy tym w rozsądnych cenach?

Na wstępie należy odrzucić wszelkie firmy świadczące usługi za darmo, gdyż niezwykle często oznacza to tylko problemy. Przede wszystkim darmowy hosting w zdecydowanie przeważającej ilości przypadków nie oznacza, że nie poniesiemy jakichkolwiek kosztów. Darmowi operatorzy często zarabiają na reklamie i swoim użytkownikom udostępniają konta pod serwisy internetowe w zamian za przekazanie prawa do zamieszczania reklam na utrzymywanych stronach WWW. Nasza swoboda działania w ramach takiej usługi jest dość ograniczona i niekiedy nawet traci możliwość całkowitego samookreślenia wyglądu naszej strony. Strony korzystające z darmowego hostingu często mogą funkcjonować jedynie pod adresem firmy, na której serwerach są utrzymywane – zyskuje ona zatem dodatkową treść, która może windować jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Natomiast pozycjonowanie strony klienta takiej firmy jest utrudnione. Należy zaznaczyć, że możliwości techniczne tego typu „darmowych” usług są zazwyczaj skromne, pomoc techniczna słaba a sama gwarancja długoletniej współpracy obarczona wysokim ryzykiem. Ponadto autorskie oprogramowanie dostępne wyłącznie na serwerach takich firm hostingowych – różnego rodzaju generatory stron - jest licencjonowane w taki sposób, że wygenerowany wynik działania takich programów może funkcjonować wyłącznie na serwerach dostawcy tego rozwiązania, a zatem strony stworzone za pomocą takich narzędzi są faktycznie niemożliwe do przeniesienia na inne serwery.

Rozważając wybór firmy hostingowej warto także unikać mało elastycznego rozwiązania, polegającego na powiązaniu podmiotu tworzącego strony internetowe z operatorem usług hostingowych. Inaczej rzecz ujmując, nie należy uzależniać się zbytnio od firm tworzących strony internetowe i jednocześnie oferujących usługi hostingowe, gdyż w przypadku ewentualnych nieporozumień możliwość przeniesienia witryny WWW może być utrudniona. Lepiej zachować rozdzielność pomiędzy tymi rodzajami działalności. Skrajnym przypadkiem jest sytuacja, w której strona powstała na podstawie tzw. autorskiego oprogramowania na „zamkniętej” licencji i jednocześnie podmiot, który ją stworzył zastrzegł w umowie, że nie może być ono transferowane do innych podmiotów. Efekt jest taki, że klient aby przenieść tego typu witrynę musi uzyskać zgodę na takie działania, co może generować dodatkowe koszty związane z uzyskaniem licencji. Dodatkowo, nawet po przeniesieniu sama obsługa może okazać się nieopłacalna ze względu na częsty brak dokumentacji oprogramowania i konieczność jego analizy przez osobę, która ewentualnie chciałaby dokonać jakiś modyfikacji , na które także najczęściej trzeba mieć pozwolenie.

Kolejnym krokiem, po takiej wstępnej selekcji negatywnej, jest ustalenie specyfikacji technicznej naszej strony. Musimy wiedzieć, np. jakiego serwera potrzebuje nasz system zarządzania treścią czy skrypt galerii zdjęć. Jeżeli mamy prostą technicznie stronę, problemy tej natury w zasadzie nie występują. Natomiast jeżeli posiadamy nowocześniejszą stronę, z pewnością będziemy potrzebowali bazy danych. Zalecaną praktyką jest zapoznanie się w wymaganiami technicznymi rozwiązań informatycznych, na których opiera się strona internetowa, dla której poszukujemy odpowiedniego konta i następnie, porównanie tych wymagań z parametrami usług oferowanych na rynku. Warto przy tym podkreślić, że wymagania techniczne oprogramowania są zazwyczaj łatwo dostępne na stronach producentów.

Warto jest także ustalić jakiego ruchu spodziewamy się na naszej stronie, ponieważ konta hostingowe posiadają limity transferu danych oraz każde z nich ma określoną pojemność. Zazwyczaj gdy nasza strona opiera się na tekstach i ma mało elementów graficznych, to problem transferu nie powinien się pojawić. Problem ten powstaje wówczas, gdy mamy wielu użytkowników a nasza strona jest bogata w fotografie o dużej rozdzielczości, pliki muzyczne, wideo itp. Można również sprawdzić takie parametry, jak kompresja stron(przyśpiesza ładowanie stron), czy np. limit czasu trwania pojedynczego zapytania, procesu, wówczas gdy planujemy np. obsługę formularzy służących do przesyłania większych porcji informacji.

Orientując się w podstawowych wymogach technicznych możemy zacząć przeglądać strony firm hostingowych. Od razu zauważymy, że podmiotów tego typu jest dość dużo, zaś ceny usług przez nich świadczonych potrafią się bardzo od siebie różnić. Kierując się kryterium wiarygodności należy odrzucić firmy młode, które nie posiadają w zasadzie dłuższej historii swojego działania. W tym celu można zastosować prostą metodę, polegającą na sprawdzeniu daty powstania tematów dotyczących danych usługodawców na poniższym forum:

http://www.webhostingtalk.pl/forum/32-opinie-o-firmach-hostingowych/

Można tam odnaleźć także opinie dotyczące konkretnych firm. Należy jednak podkreślić, że podmioty tego rynku konkurują także na tego typu forach, co niekiedy oznacza nieuczciwą konkurencję w postaci destrukcji wiarygodności poprzez pisanie negatywnych komentarzy.

Generalnie najlepiej jest porozmawiać z osobą posiadającą doświadczenie i orientację w tworzeniu stron internetowych i zarządzaniu nimi. Jeżeli jednak sami chcemy wybrać firmę, to w branży hostingowej przyjęła się praktyka udostępniania usługi na okres testowy, który nie skutkuje koniecznością wnoszenia opłat. Dzięki takiej możliwości możemy przetestować konto zazwyczaj przez kilka lub kilkanaście dni. Jest to czas, przez który możemy zapoznać się z ogólną wydajnością i możliwościami konta oraz z przypisanym mu panelem administracyjnym. W celach testowych warto zainstalować oprogramowanie naszej strony na takim koncie i sprawdzić czy deklarowana specyfikacja techniczna usługi jest wystarczająca na potrzeby naszej strony. Jednej rzeczy przez ten krótki czas nie da się sprawdzić: długoterminowej dostępności świadczonej usługi, która w znaczący sposób rzutuje na jej ogólną jakość. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której konto działające idealnie przez okres testowy, po 2 miesiącach cechować będzie się słabym poziomem dostępności. Jak zatem widać, wybór konta obarczony jest pewnym ryzykiem.

Ceny usług hostingowych, szczególnie największych firm w branży, są moim zdaniem generalnie zawyżone. Na rynku funkcjonują nieco mniej popularne firmy, które zapewniają usługi na optymalnym poziomie i jednocześnie w rozsądnej cenie. Cena usługi hostingowej dla małej strony internetowej nie powinna przekraczać 100 zł opłaty rocznej.

Zazwyczaj nie należy kierować się cenami domen oferowanymi przez dostawców usług hostingowych, istnieje bowiem możliwość posiadania plików strony u jednego usługodawcy, a u drugiego domeny.

W przypadku małych i średnich stron jestem przekonany do korzystania z usług specjalnie tworzonych podmarek większych firm hostingowych, ukierunkowanych na klienta mogącego sobie pozwolić na mniejsze wydatki w zakresie tego typu usług. Takie podmioty funkcjonują pod osobnym adresem internetowym i nazwą, i są jakby filiami większej firmy mającej swą własną ofertę. Przykładem może być tu iq.pl i proste.pl lub artnet.pl i easyisp.pl. Korzystając np. z proste.pl mamy większą pewność jakości usług wiedząc, że za ofertą stoi większy podmiot iq.pl adresujący swoje usługi także do podmiotów posiadających bardzo złożone serwisy internetowe. Alternatywą może być skorzystanie z usług firmy np. netmark.pl

Najlepiej jednak jest bazować na własnym doświadczeniu, a więc testować i jeszcze raz testować. Warto wykorzystywać zwyczajowo przyznawany okres testowy.