Większość użytkowników wyszukiwarek nie wykorzystuje specjalnych możliwości jakie one oferują i stosuje wyłącznie tzw. wyszukiwanie proste, polegające na wpisaniu określonego słowa lub frazy w pole wyszukiwania. Ograniczając się do takiego sposobu poszukiwania informacji nie wykorzystujemy istotnej części potencjału wyszukiwarki Google.

 

Stosowanie cudzysłowu

Najprostszym sposobem ułatwiającym pracę z wyszukiwarką jest ujęcie szukanej frazy w cudzysłów. Dzięki takiemu zapisowi sygnalizujemy wyszukiwarce, że interesują nas wyniki zawierające dokładnie konkretny układ słów. Ujęcie w cudzysłów ściśle dopasowuje wyniki wyszukiwania do wpisanej przez nas frazy i eliminuje wyniki wyszukiwania (strony) zawierające w swej treści rozproszone słowa, stanowiące elementy składowe naszego zapytania. Wyszukiwarka więc, nie rozbija na części szukanej przez nas frazy i nie szuka oddzielnie słów będących jej częścią. Zapis w cudzysłowie ma zatem wysoką wartość dla tych wszystkich użytkowników, którzy poszukują konkretnego układu słów w Internecie.

Tego typu technika może być  użyteczna do poszukiwania zduplikowanych treści w Internecie. Jeżeli, np. chcemy sprawdzić, czy ktoś kopiuje treść naszej strony internetowej, możemy w cudzysłów ująć jakieś specyficzne zdanie obecne na naszej stronie. Wyszukiwarka wyświetli wówczas dla takiego zapytania strony zawierające to konkretne zdanie.

Innym zastosowaniem wyszukiwania przy użyciu frazy ujętej w cudzysłów może być sprawdzanie poprawnych form gramatycznych w danym języku. Jeżeli, np. nie jesteśmy pewni czy dane wyrażenie funkcjonuje rzeczywiście , to ujmujemy je w cudzysłów i sprawdzamy czy powtarza się na wielu stronach. Jeżeli tak się dzieje, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka konstrukcja gramatyczna jest poprawna.

 

Wyszukiwanie zaawansowane

Osoby zainteresowane precyzyjnym wyszukiwaniem powinny skorzystać z bardziej złożonego formularza wyszukiwania, dostępnego pod adresem:

http://www.google.pl/advanced_search

Google udostępnia szereg filtrów pozwalających zawęzić wyniki, warto z nich skorzystać wówczas, gdy poszukujemy konkretnych informacji i nie mamy czasu na przeczesywanie wielu stron internetowych.

 

Najbardziej przydatne komendy przy wyszukiwaniu w Google:

Poniższe przełączniki należy wpisywać  przy użyciu małych liter w następujący sposób: polecenie: adres strony czyli, np. link:www.prezydent.pl lub polecenie: słowo/fraza.

  • Komenda site: adres strony - Wyszukuje wszelkie podstrony danej witryny ujęte/zindeksowane przez wyszukiwarkę. Dzięki poleceniu site: można ustalić poziom zindeksowania strony przez wyszukiwarkę.
  • Komenda related:adres strony - Pozwala na odszukanie witryn internetowych podobnych treściowo do strony wyszukiwanej. Przydatne w ustaleniu sposobu tematycznego zakwalifikowania strony WWW przez Google.
  • Komenda link:adres strony - Wskazuje strony internetowe zawierające odsyłacze do strony wyszukiwanej. Polecenie bardzo pomocne w diagnozowaniu popularności strony mierzonej ilością odesłań do niej z innych stron. Czasem bywa zawodne.
  • Komenda inurl:słowo/fraza - Służy do wyszukiwania stron internetowych zawierających w adresie konkretne słowo lub frazę.
  • Komenda intitle:słowo/fraza - Służy do wyszukiwania stron internetowych zawierających w tytule strony konkretne słowo lub frazę.
  • Komenda cache:adres strony - Należy wpisywać w polu wyszukiwania po prawej stronie od adresu strony (przeglądarka Firefox) lub w pasku adresu (przeglądarka Chrome). Polecenie to wyświetla wersję strony przechowywaną w pamięci wyszukiwarki Google, służy sprawdzeniu sposobu, w jaki Google „widzi” konkretną witrynę internetową. Pozwala na diagnozowanie problemów z indeksowaniem strony WWW.
  • Znak – słowo/fraza/adres strony - Wyszukiwanie z użyciem odrzucenia określonego słowa, można także odfiltrować całe strony łącząc znak minus z komendami site: lub inurl: ewentualnie intitle:. Przykład: sejm -www.sejm.gov.pl -sejm.pl.
  • Znak + słowo - Wyszukiwanie bez synonimów danego słowa.

 

Odpersonalizowanie wyników wyszukiwanie:

Wyszukiwarka Google potrafi dostosowywać się do naszych preferencji, w efekcie strony częściej przez nas odwiedzane znajdują się wyżej w wynikach wyszukiwania. Takie rozwiązanie jest użyteczne dla zwykłego użytkownika. Natomiast może być mylące w sytuacji, gdy chcemy sprawdzić w możliwie obiektywny sposób rzeczywistą pozycję stronę. Aby uzyskać kontrolę nad tego rodzaju zachowaniem wyszukiwarki należy wejść na stronę: https://history.google.com/history/optout?hl=pl Pod wskazanym adresem można zdecydować czy Google ma personalizować, czy też nie wyniki wyszukiwania w oparciu o historię naszych zapytań.